Motto’s

3-04-2015

Over wat ik op mijn website schrijf, schreef en zal schrijven:

 
‘De waarde ervan bestaat uit het ten diepste impressionistisch effect ervan, namelijk de mate van succes waarmee ik het particuliere en het openbare, het beredeneerde en het intuïtieve, het herinnerde en het gevoelde aan elkaar heb gekoppeld en met elkaar heb verweven.’

 
Tony Judt, De geheugenhut, p. 21

 
 

‘Dus ik zou liegen als jk me zou verlaten op de chronologie of op iets anders dat op een lineaire ontwikkeling duidt. Een school is een fabriek is een gedicht in de universiteit is verveling, met paniek doorschoten.

 
Joseph Brodsky, Tussen iemand en niemand, p. 25

 
 

‘[…] would eventually write many other pieces in which the primary subject was himself, but the work was created mainly for his friends. It was a way of giving himself to them.’

 
Uit het voorwoord van The collected writings of Joe Brainard, p xiii© 2015 Sjoerd van Meteren
top