Tussen zijn twintigste en zijn veertigste waren portret en figuur zijn hoofdthema. Het maken van een landschap was een groter probleem dan het schilderen van een portret. ‘Het landschap was een natte droom.’ Als hij ontdekt dat het landschap ook een portret is, vloeit het samen. Als ik vraag waarom het een probleem was, zegt […]

lees meer...

De jonge Sjoerd de Vries wil een vakman zijn en heeft de pretentie van het portret iets nieuws te maken. Zijn eerste zelfportretten, uit de jaren vijftig, lijken op die van Jan Mankes, met wie hij een grote liefde voor de ‘blankschilders’ van de vroegrenaissance gemeen heeft. ‘Die kunst is abstract. De vorm is statisch […]

lees meer...

Als kind tekende hij al veel. Vaak lag hij onder de tafel te krassen. Hij was een zorgenkind dat vaak last had van buikpijn. In het ziekenhuis ontdekten de artsen dat hij, als hij kon krassen, veel rustiger was. Het is verleidelijk hierin een verklaring te zien voor zijn techniek. Zelf geeft hij een andere […]

lees meer...
19-10-2016

Eind 1962 heeft Sjoerd de Vries zijn eerste tentoonstelling. In de Leeuwarder Courant van maandag 10 december 1962 schrijft de toenmalige kunstrecensent, Eduard Kools, er een lovende recensie over. De tekst gaat vergezeld van een foto van een turfbeeldje, dat Moederschap heet. Het beeldje, meer dan veertig jaar geleden gemaakt, is nog steeds modern. “Het […]

lees meer...

Elke kunstenaar moet zijn eigen stijl ontwikkelen. De ‘ontdekking van de constructie’ dateert uit zijn kinderjaren, toen hij al tekenend de ruimte voelbaar probeerde te maken. Wat hem in de periode net na de oorlog ook uitzonderlijk maakt, is dat hij zich afzet tegen Cobra. ‘Ik ken vrijwel geen kunstenaars die zich niet hebben bezondigd […]

lees meer...

We praten op een morgen in januari 2006 over zijn ontwikkeling in de laatste tien tot vijftien jaar. Hij is het met me eens als ik vaststel, dat er in wezen niets is veranderd. Hij werkt nog steeds op dezelfde manier aan dezelfde onderwerpen: portretten, landschappen (‘Dat zijn net zo goed portretten.’), naakten en interieurs. […]

lees meer...

Hij weet veel over kunstgeschiedenis. Dat heeft hij spelenderwijs opgestoken van lessen in bijbelse geschiedenis. ‘Volgens mij heb ik alles aan de school met de bijbel te danken.’ Maar het komt ook door intensieve zelfstudie. Hij verklaart het als volgt: ‘Mijn vader rookte Velasquezsigaren. Het zelfportret van Velasquez stond op de sigarendoos en op de […]

lees meer...

Moderne kunst Sjoerd de Vries zet zich als puber al af tegen Karel Appel en zijn epigonen. ‘In mijn opvatting van het beeld-maken komt geen Cobra voor.’ Hij is op zoek naar een kunst die abstracter is – ‘Ik heb nog nooit een voorstellingloos schilderij van Appel gezien’ – en tegelijkertijd realistisch. Wat het moeilijk […]

lees meer...
15-10-2016

In deze periode van depressies en drank heeft Sjoerd nog éénmaal een opleving. ‘Vanaf de dag dat Lady Jane mijn leven binnenkwam en alles overtrof wat voor mij hoop en verlangen betekende, viel en stond ik naar haar believen.’ Door haar leert hij voor het eerst gevoelens van echte vrijheid kennen, drie maanden lang, van […]

lees meer...
15-10-2016

Een van de eerste dingen die Sjoerd de Vries mij in het voorjaar van 2006 in zijn atelier probeert duidelijk te maken is: Zie, een mens. Het gaat niet om de persoon Sjoerd de Vries. ‘Ik ben kunstschilder. Ik hoef niet te zijn, ik moet verbeelden wat het is om te zijn.’ Het gaat om […]

lees meer...
© 2015 Sjoerd van Meteren
top